torsdag 8 mars 2012

Historia i en jaktblogg?!

Det har kommit in några kommentarer, både på facebook, här på hemsidan och på robsoft kring intresset av att ha historia i en jaktblogg. Det är skoj att folk hör av sig, speciellt om det är något där jag verkligen kan göra en insats. Jag har trots allt studerat historia i två år och fastnat för jakten.

Då jag jobbar på Kalmar slott fanns det i kungsgemaket något som öppnade mina ögon, dessa målningar från 1500-talet innehöll alla jaktmotiv. Hundar och adelsmän som modigt försökte dräpa vildsvin, björn m.m.
Dessa målningar bygger alla på berättelser, där adelsmännen har jagat på kungens mark. Precis som du och jag kan sitta och samtala med våra jaktkamrater kring elden då vi grillar korv innan nästa passbyte, satt adelsmännen kring boden och bytte samma sorts berättelser.
Dessa fester som hölls efter en jakt var dock långvariga och fyllda av fylla och mat. Det jag vill ha sagt är, detta rummet kallas för kungsgemaket eller eriksgemaket, alltså Eriks sovrum.
Erik XIV (14) var son till Gustav Vasa, säkerligen känner ni alla till Gurra V. Gustav Vasa förändrar ordningen i Sverige radikalt på många anseende, ett är att han tar all mark som inte på pappret har en ägare och kallar detta för kronans.

Det betyder att all skog och alla åkrar som tidigare varit okej att jaga på tillhör nu kungen! Skulle då någon stackars sate gå ut på kronans mark och "plocka hem sig" ett rådjur, blev straffet för detta döden!

Det var alltså slut på tjuvjagandet på kronans mark. De som fick jaga här var kungen och de adelsmän som var tillsammans med kungen på jakt. Lite som dagens jakt med kungen.

Efter Gustav Vasa tog Erik XIV över tronen, då Gustav hade ordnat att tronen ärvdes från far till son, kung till prins. Erik kanske ni minns då han enligt skrönorna blev mördad av ärtsoppa spetsat med arsenik. Men han lär ha varit en jäkel på jakt, tillsammans med sina bröder! Dock ansåg alla Vasasönena att alla storvilt tillfaller kronan och adeln. Bönder fick alltså inte jaga vad de ville i sina egna skogar, även om det var mer åkrar på denna tiden.

Jakten fick det höga värdet ett par hundra år senare att kungligheten och fogdarna gav ut pengar för de som kunde döda predatorer, alltså kunde du som bonde få en summa pengar för en skjuten räv! Inte helt olikt rävjakten; (http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Viltvardskampanj-Ravjakten/)

Då väl  Erik XIV  var borta tog Johan III över, denne man sägs varit Europas vackraste, detta på grund av sitt ståtliga skägg. Johan spenderade otroligt mycket tid och pengar på Kalmar slott och småland blev känt för sina viltrika skogar. Johan lät dessutom göra om Öland till sitt personliga jakthägn. Då kunde han ju efter en tid på kalmar slott bara korsa sundet för att jaga på ölands breda alvar. Här påbörjade Johan det extremt dyra bygget av Borgholms slott, som idag kallas för Borgholms slottsruin.


Men mer om Johan III och hans öland i sommar då jag kan åka dit och ta bilder för att mer ingående beskriva de fantastiska saker han gjorde där, tror dock alla ölänningar som läser detta knyter sina nävar.

För att återuppta den röda tråden vill jag tala om rovdjuren i vår historia. Den som antagligen påverkat jakten mest av våra kungligheter, förutom Gustav Vasa och hans söner måste nog antagligen vara Drottning Kristina. Hon kommer att kallas allt mellan landsförrädare och homosexuell. Hennes intressen var hästar och jakt m.m. men inte barnafödsel och män. Hon kommer som sagt abdikera tronen och flytta till Rom för att bli katolik, trots att hennes far vigt sitt liv åt att bli av med katolicismen nere på kontinenten.


Drottning Kristina lägger den första lagen om jakt som gäller över alla län; "Alla högdjur, älg, hjort och rå vare över riket fridlyste, ingen äge dem rätt att slå, fånga eller skjuta, med mindre än att han därtill privilegierad är. Allmogen på Dal, i Västergötland, Wärmeland, Dalarna och Bergslagen, Norrland och Finland dock efterlåtit i laga tid dem fälla."


Det var alltså de priviligerade och allmogen i  i Västergötland, Wärmeland, Dalarna och Bergslagen, Norrland och Finland som fick jaga och tiden för jakten var Augusti till Mars, rätt likt våra tider, inte sant?
Annars var dessa djur fredade permanent. (Inte när kungen ska ut och jaga kanske)


Dessutom fick vanliga bönder (icke privilegierade)  inte heller skjuta fågel; "allehanda fågel, såsom tjäder, orre, järpe, svan, vildgäss och änder, ej heller harar. Men såvida ej särskilt förbjudit är, må lantmän dem å egna ägor, i laga tid, till eget behov med snaror fånga." de kunde förekomma fångst av diverse fågel med snaror om fågeln är nödvändig, kanske då vid skyddsjakt eller vid krigstid och maten är bristvara?

Visste ni till exempel att nazi-tyskland utlyste jakttävlingar? Det finns så otroligt mycket att skriva om vad det gäller jakt i historien. Varje gång ni sitter på pass, i torn eller koja skriver ni historia samt för vidare de arv som människan alltid haft som yrke. Att jaga är en av de mest naturliga saker en människa kan göra. Att jaga är lika naturligt, i grunden som att föröka sig och att dö, dock är uppfattningen nu i ett sekulariserat modernt samhället mycket kluven och många anser att jakten är fel. Men alla har väl rätt till sin åsikt.
Mer om historia i jakten vid annat tillfälle, nu måste jag återgå till mina studier. 

Tills vidare, skitjakt på er!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar